Spotkanie w ramach działania: "Profilaktyka nowotworu piersi"

W dniu 21.10.2010 odbyło się spotkanie pań z naszego Stowarzyszenia z dziewczętami mieszkającymi w Bursie Szkolnej Nr 4 przy ul. Księcia Janusza na Woli w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 dziewcząt, uczennic warszawskich liceów kl. I-III.

Celem spotkania było kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych, odpowiedzialności za własne zdrowie. Nasze spotkanie dotyczyło profilaktyki raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem badań profilaktycznych i konieczności ich systematycznego wykonywania. Przedstawiłyśmy film o tej tematyce, adresowany przede wszystkim do młodych kobiet. Na filmie samobadanie piersi prezentuje młoda dziewczyna, a lekarka w sposób bardzo przystępny opowiada o raku piersi i doradza, jak kobiety mogą same zbadać swoje piersi. Wiedza ta z pewnością przyda się nie tylko samym dziewczętom, ale będą mogły ją przekazać innym znajomym kobietom i w ten sposób zadbać także o ich zdrowie.

Po obejrzeniu filmu nasze panie odpowiadały na pytania. Omówione zostały następujące zagadnienia: przyczyny powstawania raka piersi tzw. czynniki ryzyka, rozpoznanie - czyli samobadanie i badania specjalistyczne, objawy i przebieg choroby, sposoby leczenia. Mogłyśmy podzielić się z dziewczętami swoją wiedzą na temat raka piersi i doświadczeniem związanym z przebytą chorobą.

Warunkiem skutecznego wyleczenia raka piersi jest wczesne wykrycie guzka, co zapewniają właśnie: odpowiednia wiedza i regularnie przeprowadzane badania. Dlatego podkreślałyśmy znaczenie badań specjalistycznych: USG i mammografii, które pozwalają na wykrycie wczesnych zmian w piersiach. Ze względu na to, że budowa piersi zmienia się z wiekiem, młodszym kobietom robi się najczęściej USG, starsze kierowane są na mammografię. Zwracałyśmy również uwagę jak ważnym uzupełnieniem profilaktyki nowotworów piersi jest ich samokontrola. Wszystkie zauważone zgrubienia trzeba skonsultować z lekarzem. Zgrubienia czy guzki w piersiach nie muszą wcale oznaczać choroby nowotworowej. Jednak by móc spać spokojnie, trzeba regularnie się badać. Prelekcja została uzupełniona praktyczną nauką samokontroli piersi. Korzystając z modelu piersi do samokontroli, dziewczęta mogły samodzielnie wykonać badanie piersi oraz miały możliwość wykrycia guzków znajdujących się w obrębie fantomu piersi.

Na zakończenie zostały rozdane ulotki z zakresu profilaktyki raka piersi oraz specjalne zawieszki pod prysznic z instrukcją samobadania piersi.

 


  kliknij na obrazek by otworzyć galerię