nowe logo Warszawy

Nazwa zadania:
Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczno - medycznych w latach 2023 - 2025
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa - Biuro Polityki Zdrowotnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa zadania:logo msw
Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczno - medycznych w latach 2020 - 2022
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa - Biuro Polityki Zdrowotnej

 masaz

 

 Wykłady edukacyjne – Prawidłowe odżywianie po chorobie raka piersi.

Miejsce spotakań - Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6 w Warszawie